Takoni
Stokvis Tapes
VIA
Galvanopartners
Odlewnia Volkswagen Poznań kończy proces implementacji technologii free coolingu na wszystkich liniach produkcyjnych tego zakładu. Free cooling, czyli swobodne chłodzenie, to ekonomiczna metoda wykorzystania niskich temperatur powietrza zewnętrznego do wspomagania chłodzenia wody, która może być następnie wykorzystana w procesach przemysłowych, np. tak jak w przypadku Odlewni Volkswagen Poznań - do chłodzenia maszyn i urządzeń produkcyjnych.

Powietrze atmosferyczne o temperaturze poniżej 14°C jest wykorzystywane w Odlewni Volkswagen Poznań jako źródło „darmowego chłodu” pozwalającego schłodzić funkcjonujące w wysokich temperaturach maszyny i urządzenia. Wcześniej chłodzenie maszyn odbywało się za pomocą agregatów chłodniczych, co generowało znaczne zużycie energii elektrycznej przez cały rok. W tej chwili wydajność chłodnicza w sprzyjających warunkach atmosferycznych jest zapewniana przez powietrze zewnętrzne przepływające przez wymiennik free coolingu, przy wyłączonym układzie sprężarkowym agregatu. Tryb ten pozwala na uzyskiwanie oszczędności energii. Rozwiązanie pozwala zaoszczędzić 200 MWh energii elektrycznej rocznie, czyli tyle, ile zużywa ok. 65 gospodarstw domowych. Jednocześnie, dzięki konsekwentnej polityce środowiskowej, zużycie energii w odlewni Volkswagen Poznań zostało zredukowane łącznie o prawie 25% w stosunku do wyników z 2010 roku.

„Inwestujemy w technologie, które nie tylko ograniczają zużycie wody, energii czy emisję dwutlenku węgla. Dbamy o to, by wdrażane technologie eliminowały również marnotrawstwo energii i wykorzystywały potencjały energetyczne już u źródła. Świetnym tego przykładem jest wykorzystywanie do celów ogrzewania wielu budynków na poznańskiej Wildzie ciepła odpadowego pochodzącego z naszej wytapialni czy wytwarzanego w trakcie pracy sprężarek. W przypadku free coolingu korzystamy ze sprzyjających warunków atmosferycznych i zimowej aury, by schłodzić nasze urządzenia. Temperatura powietrza poniżej 14 stopni pozwala wyłączyć sprężarki w agregatach chłodniczych i wykorzystać potencjał płynący z natury” – mówi Robert Wielgoss, dyrektor Odlewni Volkswagen Poznań.

Free cooling jako rozwiązanie technologiczne było stopniowo wdrażane w Volkswagen Poznań począwszy od roku 2017. Najpierw w obszarach produkcyjnych hali nr 2 i odlewni ciśnieniowej, następnie na liniach obróbki. Rozwiązanie jest też sukcesywnie wdrażane dla hali odlewania głowic. Znacząca większość tradycyjnych agregatów zostanie zastąpiona do połowy roku 2024.

„Odlewnia VWP jest doskonałym przykładem korzyści jakie przemysł 4.0 może przynosić środowisku, miastu oraz jego mieszkańcom. Przyglądamy się wielu innowacyjnym procesom, obserwujemy dostępne rozwiązania technologiczne, ponieważ chcemy z korzyścią dla środowiska integrować je z procesem wytwarzania komponentów czy produkcją samochodów. Jesteśmy dumni z tego, jak wiele ekologicznych rozwiązań udało nam się wdrożyć w ostatnich latach. Kontynuujemy działania na rzecz całkowitej neutralności klimatycznej, m.in. poprzez inwestycje i rozbudowę własnej infrastruktury OZE w zakładach Volkswagen Poznań” – podkreśla Stefanie Hegels, prezeska zarządu Volkswagen Poznań.

Volkswagen Poznań już od lat, w ramach strategii środowiskowej, wdraża projekty prośrodowiskowe, których celem jest zmniejszenie oddziaływania na środowisko zakładów produkcyjnych w Poznaniu, Swarzędzu i Wrześni. Celem głównym jest całkowita dekarbonizacja do 2050 roku. Jednocześnie konsekwentnie redukujemy ilość zużywanej wody , emisje lotnych związków organicznych, ilość wytwarzanych odpadów i zużycie energii elektrycznej. W ramach działań na rzecz ochrony środowiska i równowagi środowiskowej, firma przystąpiła też do Agendy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju ONZ.
vwp7
0
Udostępniono
Siemens
baza dostawcow

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

Etisoft Sp. z o.o.
ABC Colorex Sp. z o.o.
PILOUS Packaging Polska Sp. z o.o.
CVGS Sp. z o.o. Sp. k.
1Logistics Żuralski Sp. z o.o.
Takoni Sp. z o.o.