Stokvis Tapes
1LOGISTICS ŻURALSKI
Manutan
VIA
Aalberts
CABKA
Sigfox
15 lipca br. Rada Ministrów przyjęła propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2022 r., przedłożoną przez ministra rozwoju, pracy i technologii.

Rząd proponuje przyjęcie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 r. w wysokości 3 000 zł oraz minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych w kwocie 19,60 zł. Do 15 czerwca Rada Ministrów jest zobowiązana przedstawić Radzie Dialogu Społecznego propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w roku następnym.

Minimalne wynagrodzenie za pracę

  • Proponowana kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 r., tj. 3 000 zł, oznacza wzrost o 200 zł w stosunku do kwoty obowiązującej w 2021 r. (2 800 zł).

Minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych

  • Proponowana minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych w 2022 r., tj. 19,60 zł, oznacza wzrost o 1,30 zł w stosunku do kwoty obowiązującej w 2021 r.
0
Udostępniono

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

Radpol S.A.
EUROTOM Sp. z o.o.
Februko Sp. z .o.o.
NESDESIGN Sp. z o.o.
Holzverpackung Hüfingen Sp. z o.o.
Heute Service Sp. z o.o.