Stokvis Tapes
Takoni
VIA
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2022 roku w Polsce wytworzonych zostało 115 mln ton odpadów przemysłowych[1]. Wielton jako firma świadoma ekologicznie podejmuje aktywne działania mające na celu redukcję ilości odpadów lub ponowne ich wykorzystanie. To doskonały sposób na ograniczenie negatywnego wpływu działalności firmy na środowisko naturalne.

Za emisję gazów cieplarnianych, a tym samym tworzenie śladu węglowego, w znacznej części odpowiedzialny jest przemysł. Wobec tego z roku na rok coraz więcej producentów decyduje się na wprowadzanie nowych rozwiązań w kierunku zrównoważonej produkcji. Firma Wielton dąży w procesach produkcyjnych do redukcji zużywanych materiałów, głównie stali i aluminium. Jednym z działań podjętych w celu racjonalizacji produkcji w wieluńskich zakładach jest zmiana formatów blach i kształtu detali wytwarzanych do dalszego montażu. Poprzez modyfikacje rozmiarów blach, z których wycinane są elementy, a także zmianę kształtów detali, sposobu ich ułożenia na arkuszu i eliminację zbędnych otworów w elementach, oszczędności materiału generowane są wielotorowo. Przykładowo, dzięki wprowadzonym zmianom z jednego arkusza blachy można wyciąć więcej detali niż wcześniej. W ten sposób rocznie jest zużywanych kilkaset arkuszy blachy mniej niż przed wdrożeniem zmian. W procesie cięcia detali osiągnięto redukcję zużytych płatów blachy na poziomie 11%.

„W Wieltonie dążymy do zrównoważenia procesu produkcji np. poprzez zminimalizowanie ilości generowanych odpadów. Jeśli już je wytwarzamy, to staramy się ponownie wykorzystywać odpady w sposób efektywny. Przeprowadziliśmy również badania i testy, z których jasno wynika, że wprowadzane modyfikacje nie wpływają negatywnie na jakość wytwarzanych pojazdów. Dzięki temu produkcja staje się bardziej przyjazna otoczeniu. Sumując wszystkie działania realizowane w tym zakresie, jesteśmy na dobrej drodze do zminimalizowania negatywnego oddziaływania naszej działalności na środowisko. Dzięki zmianom formatów blach i kształtów detali, rocznie możemy zaoszczędzić ponad 49 ton surowców, głównie stali” – mówił Grzegorz Stasiak, Starszy Specjalista ds. Programowania W1, Wielton S.A.

Podobny zabieg optymalizacyjny zastosowano w procesie zakupowym. Poprzez analizę i odpowiedni dobór długości kupowanych profili aluminiowych, dokładnie dostosowanych do wysokości wewnętrznej naczep kurtynowych, furgonowych, z rynną oraz zestawów przestrzennych, zmniejszono udział najdłuższych profili, które musiały zostać przycinane do odpowiedniej długości. Dzięki temu, od października zeszłego roku do tej pory zmniejszono ilość odpadów o ponad 96 ton, co oznacza prawie 75% redukcję odpadu w obszarze produkcji naczep kurtynowych, furgonowych i zestawów przestrzennych.

„Recykling istotnie przyczynia się do ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Obecnie w dużym stopniu wykorzystujemy materiał odpadowy m.in. poprzez wdrożenie do produkcji detali zakupowych. Przykładowo, pozostałe po wypalaniu elementów arkusze blach we własnym zakresie przerabiamy na detale mocujące elementy na montażach. Produkując w ten sposób np. kostki mocujące danego typu, rocznie możemy ograniczyć ilość generowanych odpadów o ponad 21 ton, a tym samym obniżyć ich koszt o ponad 64%. To niesamowite jak niewielkie zmiany mogą generować wielotorowe korzyści” -  dodał Radosław Sacher, Dyrektor ds. Ciągłego Doskonalenia, Wielton S.A.

[1] Główny Urząd Statystyczny, stat.gov.pl
0
Udostępniono
Automotive CEE Day 2024
baza dostawcow

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

Wirthwein Polska Sp. z o.o.
FORTY Sp. J. A. Korczyński, M. Tytkowska
YETICO S.A.
Gergonne Polska  Sp. z o.o.
Bollhoff Technika Łączenia Sp. z o.o.
ANT Solutions Sp. z o.o.