Stokvis Tapes
Takoni
Galvanopartners
VIA
Rozpoczynając współpracę z klientem Stellantis-FCA, zakład produkcyjny dostawcy powinien otrzymać odpowiednią dokumentację od swojego inżynieringu i działu sprzedaży, która ułatwi współpracę zarówno podczas fazy uruchomieniowej i bieżącej produkcji.

Dokumentacja z fazy sourcingu

Pierwszym fundamentalnym dokumentem, jaki zakład produkcyjny powinien otrzymać od działu sprzedaży lub program menadżera jest FGP.42 - Sourcing Package. Jest on o tyle istotny, ponieważ:
 • Jest przywoływany wielokrotnie w wymaganiach specyficznych klienta Stellantis-FCA
 • Determinuje stosowanie poniższych dokumentów zarówno w fazie przedseryjnej jak i seryjnej:
  • Additional Quality Requirement 
  • Basic Requirement Check List
  • Manufacturing Feasability Assessment
 • Weryfikowany jest podczas przeprowadzania Advance Quality Planning lub Audytu procesu przy pytaniu 1.1. przez przedstawiciela klienta (PPAP poziom 4,5) lub przez zakład produkcyjny (PPAP 1,2,3)

Nie zapominajmy o kontrakcie

W powyższym dokumencie znajdują się następujące informacje istotne dla zakładu produkcyjnego:
 • Cele dla wskaźników gwarancyjnych wyrażonych poprzez IPTV (Incidents Per Thousand Vehicles) dla rocznego oraz dwuletniego okresu użytkowania samochodu.
 • Okres gwarancyjny stosowany do analizy zwrotów z rynku - zwykle jest to kombinacja czasu trwania gwarancji (najczęściej wynosząca dla rynku europejskiego 24 miesiące) oraz przebiegu wyrażonego w kilometrach. W tym wypadku liczy się wcześniejszy warunek.
 • Ilości części serwisowych (wyrażonych w procentach), które muszą być dodane do produkcji dziennej dedykowanej na pierwszy montaż w zakładach OEM’ów. Najczęściej przyjmuje się, że jest to 10%, jednakże każdorazowo warto ten zapis zweryfikować w kontrakcie.
 • Współpraca jaką należy podjąć z dostawcami „Direct-Buy”, którzy są wybrani przez klienta. Dlaczego to jest tak istotne? Ponieważ odpowiedzialność za uruchomienie takich dostawców w fazie przedseryjnej ponosi klient, przy wsparciu przedstawiciela zakładu. Dopiero od produkcji seryjnej pełną odpowiedzialność za dostawcę wskazanego przez klienta ponosi zakład produkcyjny.

Inżyniering organizacji

Dział rozwojowy stanowi istotny element w układance dot. pozyskiwania dokumentacji, która jest ważna dla zakładu produkcyjnego. Należą do nich przede wszystkim:
 • Karta Wyrobu (Product Card), w którym dostawca może znaleźć informacje dot. wskaźników gwarancyjnych (zawartych także w kontrakcie) oraz czasookresu dotyczącego przeprowadzania badań rekwalifikacyjnych/rewalidacyjnych, które są powiązane z CSR’em dla IATF 8.6.2. W CSR’ach czas, który jest definiowany dla tej aktywności wynosi 12 miesięcy, jednakże Karta Wyrobu jest dokumentem nadrzędnym i dlatego jeśli jest w nim zawarta mniejsza częstotliwość, to powinna być właśnie ona uwzględniona przy tej aktywności.
 • SPV (Supplier Product Validation) - czyli plan badań walidacyjnych dostawcy. Jest to o tyle istotny dokument, ponieważ ustalenia, które będą zdefiniowane w fazie uruchomieniowej mogą afektować zakres badań rekwalifikacyjnych, którymi zakład produkcyjny będzie zarządzał w bieżącej produkcji. Ważnym elementem, jaki inżyniering organizacji musi spełnić, dotyczy zdefiniowania testów, które później będą ponownie przeprowadzane w ramach badań rekwalifikacyjnych. W przypadku braku wypełnienia sekcji odnoszącej się do tego działania, zakład produkcyjny będzie zobligowany do przeprowadzenia wszystkich testów.
 • Informacja odnosząca się do zarządzania zwrotami gwarancyjnymi, które powiązana jest z tym, czy w ramach analizy klient będzie zobligowany wysyłać do zakładu cały komponent, który jest przesyłany do klienta na pierwszy montaż, czy też możliwe jest przesłanie odpowiedniego podkomponentu.
 • Severity dla DFMEA, w przypadku, gdy jesteśmy współodpowiedzialni za projekt – czyli jesteśmy codesignerami. Wartość ta jest o tyle istotna, ponieważ dzięki temu możemy zastosować ją przy projektowaniu procesu produkcyjnego PFMEA nie bazując na klasyfikacji charakterystyk specjalnych klienta.

Na stronie Automotive Quality Solutions istnieje możliwość pobrania bezpłatnego ebooka przedstawiającego pozostałe informacje, które w praktyczny sposób można wykorzystać przy współpracy:

Bezpłatne ebooki jakościowe - Automotive Quality Solutions
0
Udostępniono
MotoSolutions

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

Poliamid Plastics Sp. z o.o.
Kempny Komponenty
ZG Lighting Polska Sp. z o.o.
ITA Sp. z o. o. Sp. k.
MV Center Systemy Wizyjne Sp z o.o.
Mondi Simet Sp. z o.o.