Stokvis Tapes
Takoni
Galvanopartners
VIA
Wszystkie fabryki spółki Volkswagen Poznań zasilane są w 100% energią elektryczną pochodzącą ze źródeł odnawialnych, dostarczaną przez zewnętrznych dostawców. By zwiększyć konkurencyjność przedsiębiorstwa, a jednocześnie by zwiększyć udział energii wytwarzanej samodzielnie w bilansie energetycznym spółki, na terenie zakładu Volkswagen Poznań we Wrześni powstała farma fotowoltaiczna.

Prace objęte pierwszym etapem budowy obejmują instalację o mocy 2MW.

Inwestycja budowy farmy fotowoltaicznej na terenie zakładu Volkswagen Poznań we Wrześni podzielona została na dwa etapy. Prace przewidziane w etapie pierwszym ruszyły w grudniu ubiegłego roku. Objęły one teren o powierzchni ok. 4 ha. To obszar o wielkości ponad 5 boisk piłkarskich. Stąd pozyskiwana będzie energia elektryczna o mocy 2 MW, czyli w ilości wystarczającej dla 525 domów jednorodzinnych przez rok. Prace związane z tym etapem właśnie zakończono i ta część farmy fotowoltaicznej zaczęła już produkować energię elektryczną w trybie rozruchowym.

„Jesteśmy świadomi wyzwań energetycznych i środowiskowych dlatego konsekwentnie inwestujemy w odnawialne źródła energii zwiększając udział energii samodzielnie wytworzonej w bilansie energetycznym spółki. Instalacja, której pierwszą część uruchomiliśmy dziś, to pierwsza część naszej farmy fotowoltaicznej. Teraz uruchamiamy 4 ha paneli, jednocześnie trwają już przygotowania do dalszej rozbudowy farmy. Kompleks docelowo ma zaspokoić ok. 18% zapotrzebowania na energię elektryczną dla naszego zakładu” - mówi Stefanie Hegels, dyrektorka zakładu Volkswagen Poznań we Wrześni.

W latach kolejnych firma planuje systematyczne zwiększanie wytwarzania energii pochodzącej z OZE na terenie wszystkich czterech zakładów w Wielkopolsce.
0
Udostępniono
Siemens
baza dostawcow

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

PILOUS Packaging Polska Sp. z o.o.
ProfilGate
TIMRET Sp. z o.o.
T.ERRE POLSKA Sp. z o.o.
Bollhoff Technika Łączenia Sp. z o.o.
Craemer GmbH