Stokvis Tapes
Takoni
VIA
Volkswagen Poznań nawiązał bliską współpracę z Kołem Naukowym Enactus Politechniki Poznańskiej działającym przy Wydziale Inżynierii Zarządzania, w ramach którego działający w nim studenci opracowali projekt EmerSense.

System ten i związane z nim mu urządzenie mają za zadanie informowanie i ostrzeganie kierowców o zbliżającym się pojeździe uprzywilejowanym – jadącej na sygnale karetce pogotowia, straży pożarnej, czy policji. Projekt wszedł w fazę testową, w którą czynnie zaangażował się Volkswagen Poznań, udostępniając studentom na terenie fabryki we Wrześni trzy samochody różnych klas oraz pojazd pożarniczy Zakładowej Straży Pożarnej.

Czym jest EmerSense? Urządzenie to, zaprojektowane przez studentów – członków projektu EmerSense, realizowanego w ramach Koła Naukowego Enactus Politechnika Poznańska, stale przechwytuje dźwięki z otoczenia i za pomocą mikrokontrolera, jak również zaprojektowanego i zaimplementowanego do urządzenia systemu, jest w stanie odróżnić dźwięki syren pojazdów uprzywilejowanych od innych sygnałów i szumów otoczenia. Dzięki stworzonemu systemowi, urządzenie jest w stanie wykryć dwa najpopularniejsze sygnały pojazdów uprzywilejowanych używanych w Polsce, czyli YELP i HI_LO. W momencie wykrycia syreny, użytkownik urządzenia zostaje poinformowany o zbliżającym się pojeździe za pomocą sygnałów LED, głosowo, a dodatkowo, według uznania, może się wyświetlać komenda na ekranie radia w samochodzie, używając komendy Traffic (FM over RDS).
 

„Członkowie naszego koła już dość dawno zauważyli problem na drogach – nieumiejętne tworzenie korytarzy życia przez kierowców w czasie przejazdu karetki bądź innych pojazdów uprzywilejowanych” – mówi Wiktoria Kanciak, liderka Koła Naukowego Enactus Politechnika Poznańska. „Temat projektu powrócił w momencie, gdy do koła dołączyli studenci Wydziału Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej, którzy zaproponowali stworzenie urządzenia, informującego kierowców o zbliżającym się pojeździe uprzywilejowanym. Zaczęliśmy działać, myśleć, szukać rozwiązań, projektować i tak powstał projekt EmerSense.”

Problem nieudzielania pierwszeństwa pojazdom uprzywilejowanym jest zauważalny na drogach, co pokazały wyniki ankiety przeprowadzonej przez studentów wśród kierowców. Większość ankietowanych (80,3%) uważa, że tego typu urządzenie jest potrzebne, ponieważ tworzenie korytarza życia na drodze jest problematyczną sytuacją dla wszystkich uczestników ruchu. Twórcy projektu są przekonani, że urządzenie przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa na drogach. Kierowcy będą mogli liczyć na wcześniejszą informację dotyczącą zbliżającego się pojazdu uprzywilejowanego, co pozwoli na ich odpowiednią reakcję. W efekcie kierowcy sprawniej utworzą wolny pas na przejazd karetki, umożliwiając szybszą akcję ratunkową.

W projekt zaangażował się również Volkswagen Poznań, udostępniając studentom, twórcom projektu EmerSense, trzy samochody różnych klas oraz umożliwiając testy na terenie fabryki VWP we Wrześni. Przy użyciu samochodów: VW Caddy, VW T6.1 i VW Crafter oraz pomocy Zakładowej Straży Pożarnej i zakładowego wozu strażackiego, studenci byli w stanie przeprowadzić testy urządzenia w warunkach rzeczywistych. Testy polegały na pomiarach odległości wozu strażackiego od urządzenia, służących sprawdzaniu w jakich odległościach urządzenie działa – wykrywa sygnał, oraz na pomiarach głośności syreny w różnych odległościach.

„Współpraca Volkswagen Poznań z Politechniką Poznańską daje obu stronom korzyści w postaci wymiany wiedzy i doświadczeń, czego przykładem jest właśnie projekt EmerSense – osoby w nim uczestniczące mogły na bieżąco konsultować zaproponowane przez nich pomysły i rozwiązania z wiodącym producentem samochodów oraz badania w tym obszarze” – podkreśla Krystian Waszkiewicz, kierownik działu Rozwój Kompetencji Technicznych i Współpracy z Uczelniami z Volkswagen Poznań.

Jak zapowiadają członkowie Koła Naukowego Enactus Politechnika Poznańska, sam projekt będzie się dalej rozwijał przez następny rok. W tym czasie chcą oni dopracować urządzenie i system do etapu, w którym uznają je gotowy wyrób. Najbliższym ważnym dla studentów wydarzeniem, na którym będą mogli zaprezentować projekt EmerSense, jest udział w konkursie Enactus Poland National Competition 2021, który odbędzie się 28.07.2021r. w PKiN w Warszawie.

Wieloletnia współpraca pomiędzy Volkswagen Poznań a Politechniką Poznańską przebiega na wielu płaszczyznach. Volkswagen Poznań nie tylko patronuje wielu innowacyjnym projektom przygotowywanym przez studentów, takim jak EmerSense, ale uruchomił również Engineer Development Program, w ramach którego studenci Politechniki Poznańskiej mogą połączyć studia ze zdobywaniem doświadczenia zawodowego i mają możliwość wyjazdu na program Erasmus ze stypendium ufundowanym przez VWP. Oprócz tego firma zaprasza studentów na program studiów dualnych, również łączących naukę z pracą, oraz na płatne wakacyjne praktyki studenckie. Volkswagen Poznań co roku prowadzi też dla studentów konkurs „Be The Best”, w którym uczestnicy mogą dzielić się pomysłami i kreatywnością, a najlepsze pomysły wdrażane potem na terenie zakładów, nagradzane są finansowo i propozycjami płatnych praktyk.

Enactus Politechnika Poznańska jest międzynarodową organizacją non-profit działającą na Politechnice Poznańskiej od 2001 roku. Enactus to powstała pod nazwą SIFE w 1975 roku w Stanach Zjednoczonych, międzynarodowa organizacja non-profit, która wspiera studentów ponad 1600 uczelni wyższych w 39 krajach. Jest to największe na świecie stowarzyszenie łączące świat akademicki ze światem biznesu. Główną jednostkę SIFE stanowi SIFE World Headquarters w Springfield w stanie Missouri, którego częścią jest departament zagraniczny – SIFE International. W poszczególnych państwach działają organizacje koordynujące krajowe edycje programu. Enactus jest inicjatywą, w której spotykają się obecni liderzy, przedstawiciele biznesu oraz środowiska naukowego z liderami przyszłości, zdolnymi i aktywnymi studentami. Członkowie naszego koła tworzą projekty, które stanowią propozycje rozwiązania problemów otaczającego nas świata. Enactus Politechnika Poznańska zrzesza ok. 30 aktywnie działających studentów wszystkich Wydziałów Politechniki Poznańskiej. Opiekunem Koła Naukowego Enactus jest dr Agnieszka Krugiełka.
0
Udostępniono
baza dostawcow
Automotive CEE Day 2024

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

ANT Solutions Sp. z o.o.
Etisoft Sp. z o.o.
VEOLIA Water Technologies Sp. z o.o.
 Quality Control Innovation System Sp. z o.o.
Wirthwein Polska Sp. z o.o.
VIA Technika Obróbki Powierzchniowej Sp. z o.o.