Stokvis Tapes
Takoni
VIA
Galvanopartners
Dietmar Mnich, prezes zarządu Volkswagen Poznań: „Chcemy, żeby Poznań miał swój las przyszłości - Dzięki wspólnym staraniom Volkswagen Poznań, Dyrekcji Lasów Państwowych, Nadleśnictwa Babki oraz z Instytutu Badawczego Leśnictwa tu, w bliskim sąsiedztwie naszego zakładu powstanie pierwszy w Poznaniu ekosystem leśny o zwiększonej chłonności dwutlenku węgla. W długiej perspektywie będzie poprawiał jakość powietrza w mieście. To pierwszy tego typu projekt leśno – badawczy na terenie Poznania.”

Ten niekonwencjonalny las powstanie na terenie obejmującym 17,76 ha w obszarze Nadleśnictwa Babki.

Las węglowy to las gospodarczy, w którym prowadzi się dodatkowe działania w celu zwiększenia pochłaniania CO2 z atmosfery oraz jego magazynowania. „Idea jaka przyświeca nam wszystkim to maksymalne wykorzystanie potencjału lasów do magazynowania dwutlenku węgla. Ma to szczególne znaczenie w kontekście postępujących zmian klimatycznych i problemów jakie z tego względu dotykają Wielkopolskę. Poprzez wzmacnianie naturalnych zdolności lasów do pochłaniania CO2 z atmosfery, chcemy ograniczyć negatywne skutki zmian klimatu- mówi Jacek Kokociński zastępca dyrektora RDLP w Poznaniu ds. ekonomicznych”.

Koncepcja lasu węglowego zakłada prowadzenie ukierunkowanych działań i zabiegów leśnych w kilku obszarach:
  • wprowadzenie nowego młodego pokolenia lasów do lasów średniowiekowych - dosadzenia zróżnicowanych gatunków drzew liściastych, które w przyszłości będą mogły stanowić II piętro lasu np. dębów, buków
  • wprowadzanie podszytu (nasadzeń krzewów i drzew w celu zwiększenia biomasy kumulującej dwutlenek węgla na 1ha)
  • odtwarzanie terenów podmokłych, ponowne zalewanie obszarów, co zmniejsza emisję dwutlenku węgla z torfowisk, które są jego ogromnym magazynem
  • stosowanie „obsiewu naturalnego” obok tradycyjnego sadzenia młodych drzewek przy jednoczesnym minimalizacji ingerencji człowieka
  • nasadzenia gatunków szybkorosnących jak np. daglezja, które w stosunkowo krótkimczasie są w stanie znacznie zwiększyć swoja biomasę wiążąc CO2 z atmosfery

W wyniku tych działań efektywność środowiskowa i zdolność lasu do kumulowania dwutlenku węgla znacząco wzrośnie. Dr inż. E. Wysocka-Fijorek, adiunkt w Zakładzie Geomatyki Instytutu Badawczego Leśnictwa „Projekt realizowany wspólnie z Volkswagen Poznań opiera się na doświadczeniach naukowych zebranych w drodze badań prowadzonych w Leśnych Gospodarstwach Węglowych na terenie całego kraju. Zgodnie z wynikami naszych dotychczasowych analiz każdy hektar lasu, na którym zostanie wykonane działanie dodatkowe pochłonie więcej ok. 37 ton węgla w okresie 30 lat. Dodatkowo wszystkie podejmowane działania będą jednocześnie wywierały korzystny wpływ na bioróżnorodność.”

Las węglowy obejmie teren o powierzchni 17,76 ha, na obszarze Leśnictwa Kobylepole. Nadleśniczy Nadleśnictw Babki Robert Okińczyc „W ramach zaplanowanych działań zostaną posadzone sadzonki daglezji zielonej (1200 sztuk), dębu bezszypułkowego (2400 sztuk) , cisa pospolitego (1600 sztuk), jodły pospolitej (2000 sztuk), buka pospolitego (16 000 sztuk) oraz gatunków biocenotycznych tj m.in.: głóg jednoszyjkowy, jarząb pospolity, śliwa tarnina.”

Do 2050 roku Volkswagen Poznań zamierza stać się przedsiębiorstwem neutralnym z punktu widzenia bilansu dwutlenku węgla. Na przestrzeni 10 lat zakłady produkcyjne zredukowały emisje dwutlenku węgla do atmosfery o niemal 83%. „Powstanie lasu węglowego – carbon forest, to kolejny krok milowy na drodze do neutralności klimatycznej naszej spółki” – mówi Dietmar Mnich, prezes zarządu Volkswagen Poznań. „Ochrona klimatu to priorytet naszej spółki, ujęty w ramach strategii zrównoważonego rozwoju firmy. Podejmujemy szereg działań wpływających na znaczną redukcję emisji dwutlenku węgla, a najlepszym tego przykładem jest fakt, że od 2018 roku zakłady produkcyjne VWP w Poznaniu i Swarzędzu, a od 2019 roku również we Wrześni, są zasilane energią elektryczną pochodzącą wyłącznie ze źródeł odnawialnych.”

Wraz z nasadzeniami lasu węglowego Volkswagen Poznań świętuje też dziesiątą rocznicę nawiązania współpracy i pierwszych wykonanych przez pracowników Volkswagen Poznań nasadzeń w okolicach zakładów. Od tamtego momentu, pracownicy Volkswagen Poznań posadzili na terenie Nadleśnictwa Babki oraz Czerniejewo koło Wrześni, ponad 50 tysięcy nowych drzew i co roku organizują akcję sprzątania lasu oraz akcje pielęgnacji drzewostanu.
0
Udostępniono
baza dostawcow
Siemens

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

MRS ELECTRONIC Sp. z o.o.
Deltax Programming Sp. z o.o.
Oerlikon Balzers Coating Poland Sp. z o.o.
Gotec Plastics Polska sp. z o.o.
ABC Colorex Sp. z o.o.
Gebrueder Peitz Polska Sp. z o.o.