Stokvis Tapes
Takoni
Galvanopartners
VIA
Wspólne przedsięwzięcie dwóch firm ma na celu stworzenie zamkniętego łańcucha dostaw do 2022 r. Producent baterii łączy siły z największą na świecie rafinerią kobaltu w celu stworzenia systemu zamkniętego obiegu dla recyklingu kluczowych materiałów do produkcji baterii.

LG Energy Solution podpisało Protokół Ustaleń (ang. Memorandum of Understanding, MoU) w sprawie utworzenia spółki joint venture z chińskim Zhejiang Huayou Recycling Technology Co, Ltd („Huayou Recycling”, spółką zależną Huayou Cobalt), jednym z największych rafinatorów kobaltu na świecie.

Producent baterii zamierza ściśle współpracować z chińską spółką, aby przyspieszyć recykling kluczowych materiałów do produkcji baterii. Wspólne przedsięwzięcie obu firm pomoże stworzyć zamknięty łańcuch dostaw w Chinach. Jest to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na akumulatory do pojazdów elektrycznych.

LG Energy Solution i Huayou Recycling planują sfinalizować wspólny projekt do końca roku. Będzie to pierwsze tego typu przedsięwzięcie między Koreą Południową a Chinami.
Odpady akumulatorowe pochodzące z zakładu LG Energy Solution w Nanjing, jak również zużyte baterie zebrane przez Huayou Recycling, będą dostarczane do utworzonej spółki joint venture. Tam pozyskane z recyklingu metale zostaną przetworzone na prekursory i dostarczone z powrotem do zakładu LG Energy Solution.

- Wprowadzenie obiegu zamkniętego ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia zrównoważonych i stabilnych dostaw baterii - powiedział Youngsoo Kwon, CEO LG Energy Solution. - LG Energy Solution cały czas dąży do zwiększenia swojej przewagi konkurencyjnej w zakresie kosztów surowców i dostaw. Wpisuje się także w rozwój inicjatywy ESG poprzez zagwarantowanie dostaw baterii przy jednoczesnym ograniczeniu ilości odpadów - dodał.

- MoU, wykorzystując przywództwo Huayou Recycling w technologii recyklingu baterii i zasobów, a także dominację LG Energy Solution w globalnym sektorze baterii, zapewnia kontynuację naszej bieżącej współpracy w branży. Dzięki temu obie firmy będą wywierać pozytywny wpływ na ustanowienie zintegrowanego modelu zamkniętego obiegu, który angażuje przyjazne dla środowiska surowce do produkcji baterii - poinformował Chen Xuehua, prezes Huayou Cobalt.

LG Energy Solution dąży do rozwoju czystych technologii i wraz z LG Chem zainwestowało łącznie 60 mld KRW w celu nabycia 3 proc. udziałów w Li-Cycle, firmie z Toronto zajmującej się recyklingiem baterii litowo-jonowych. Firma podpisała również długoterminowe umowy na dostawy z SQM z Chile i Vulcan Energy z Niemiec.
0
Udostępniono
baza dostawcow
Siemens

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

MESH Works Inc.
SJM EUROSTAT SAS
WAMECH P. A. WĄSIK Sp. J.
Gotec Plastics Polska sp. z o.o.
GATNER GROUP Sp. z o.o. CNC Sp.k.
PLAST-MET Automotive Systems Sp. z o.o.