Stokvis Tapes
Takoni
VIA
Galvanopartners
Po pierwszym kwartale roku finansowego 2024 obejmującego okres od 01.01.2024 do 31.03.2024 Grupa IZOBLOK uzyskała przychody z działalności operacyjnej w kwocie 62 077 500,68 PLN przy czym wynik na poziomie EBITDA w raportowanym okresie wyniósł 4 639 145,07 PLN. Wynik brutto zamknął się kwotą 1 525 782,06 PLN.

Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP) poinformowało, że 21 czerwca br. odbyło się spotkanie z przedstawicielami Geely Holding Group dotyczące rozwoju sektora elektromobilności w Polsce.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z drugim tegorocznym wydaniem kwartalnika „AutomotiveSuppliers.pl review online”, który dostępny jest już w naszym portalu.

11 czerwca 2023 r. została zawarta umowa Skarbem Państwa, reprezentowanym przez Ministra Rozwoju i Technologii, a spółką Infac Poland Sp. z o.o. o udzielenie pomocy publicznej w formie dotacji celowej.

W kwietniu br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 7,9% w porównaniu z kwietniem ub. roku, kiedy notowano spadek o 6,4% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, natomiast w porównaniu z marcem br. spadła o 2,2%.

19 czerwca br. spółka Elemental Strategic Metals, spółka wchodząca w skład Grupy Elemental, otworzyła najnowocześniejszy w Europie i największy w Polsce zakład recyklingu baterii litowo-jonowych (Li-Ion).

W zeszłym roku SEAT S.A. osiągnął najlepsze wyniki w zakresie zrównoważonego rozwoju w swojej historii. Wszystko to dzięki skuteczności strategicznych projektów firmy w obszarach środowiskowych, społecznych i zarządzania (ESG).

Przedsiębiorca Aries Power Equipment Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w silnikach zaburtowych marki Honda, modele: F175D, BF200D i BF250D, wyprodukowanych w Japonii, pasek ACG może posiadać wadę produkcyjną, która powoduje jego zaplątanie się w sekcję paska rozrządu, powodując zatrzymanie silnika.

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

GATNER GROUP Sp. z o.o. CNC Sp.k.
ZG Lighting Polska Sp. z o.o.
Craemer GmbH
LINEX Sp. z o.o.
Galwanizer Sp. z o.o.
Bodycote Polska Sp. z o.o.