Takoni
Stokvis Tapes
VIA
Galvanopartners
22 maja 2023 roku Firma Oponiarska Dębica S.A. (spółka)  zawarła z Goodyear S.A. z siedzibą w Colmar-Berg, Luksemburg (Goodyear) umowę pożyczki, zgodnie z którą Spółka w dniu 23.06.2023 r. udzieli Goodyear pożyczki o wartości 175 mln zł. Termin spłaty pożyczki został ustalony na dzień 21.06.2024 r.

Oprocentowanie pożyczki w skali roku będzie równe sumie [WIBOR1Y + 0,45% marży], a więc na dzień publikacji niniejszego raportu wyniesie 7,51 % w skali roku.

Umowa pożyczki przewiduje zarówno prawo Goodyear do dokonania wcześniejszej spłaty, jak i prawo Spółki do żądania wcześniejszej spłaty.

Spłata pożyczki jest zabezpieczona gwarancją The Goodyear Tire _ Rubber Company z siedzibą w Akron w Ohio, USA, podmiotu pośrednio dominującego nad Spółką.

W związku z zaplanowaną na dzień 23.06.2023 r. spłatą pozostałej części kapitału pożyczki (175 mln zł z tytułu wcześniejszej pożyczki udzielonej w kwocie nominalnej 275 mln zł) podana kwota nie uwzględnia naliczonych i spłaconych odsetek przez Spółkę Goodyear (o której udzieleniu i terminie spłaty Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 11/2022 z dnia 18.05.2022 r.) całkowita wartość pożyczek udzielonych Goodyear na dzień 23.06.2023 r., w tym z uwzględnieniem umowy ww. pożyczki wyniesie 450 mln zł.

Goodyear S.A. jest podmiotem pośrednio dominującym Spółki i poprzez Spółkę Goodyear Holdings S.r.l posiada pośrednio 87,251% akcji Spółki. Zawarcie przedmiotowej
0
Udostępniono
MotoSolutions
Siemens

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

METCHEM Sp. z o.o.
Craemer GmbH
DSR S.A.
BWI Poland Technologies Sp. z o.o.
VIA Technika Obróbki Powierzchniowej Sp. z o.o.
Etisoft Sp. z o.o.