Takoni
Stokvis Tapes
Galvanopartners
VIA
7 marca br. związki zawodowe zawarły porozumienie z pracodawcą gwarantujące wzrost płac pracownikom spółki Brembo Poland w Dąbrowie Górniczej. Porozumienie obowiązuje od 1 lutego.

720 zł brutto - średnio o taką kwotę wzrosły miesięczne wynagrodzenia. Wyższe wynagrodzenia wpłyną na konta pracowników na początku kwietnia. Razem z marcową wypłatą otrzymają oni także wyrównanie podwyżek za luty. Porozumienie oprócz podwyżek stawek zasadniczych zakłada także zwiększenie o 100 zł brutto dodatku za pracę w systemie czterobrygadowym. Ponadto pracownicy zatrudnieni w systemie czterobrygadowym będą otrzymywali o 100 zł wyższy dodatek frekwencyjny.

Natomiast premia frekwencyjna dla osób pracujących od poniedziałku do piątku wzrosła o dodatkowe 200 zł. Ponadto pracownicy spółki otrzymają dodatkowo 250 zł brutto z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Decyzja, kiedy te pieniądze zostaną wypłacone, jeszcze nie zapadła.

Brembo Poland to producent systemów hamulcowych. W zakładzie w Dąbrowie Górniczej zatrudnionych jest około 1 600 pracowników.
0
Udostępniono
baza dostawcow
Siemens

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

1Logistics Żuralski Sp. z o.o.
Shapers’ Polska Sp. z o.o.
BARIBAL Group
Nifco Poland Sp. z o.o.
RAMPF Production Systems GmbH & Co.
Kempny Komponenty