Stokvis Tapes
Takoni
VIA
24 maja 2017 roku została zawarta umowa nabycia przez Grupę Wielton 80 proc. udziałów Grupy Langendorf, niemieckiego producenta naczep, w tym m.in. specjalistycznych pojazdów do przewozu szkła i prefabrykatów.

15 marca 2023 r. zarząd Wielton S.A. podpisał z akcjonariuszem Langendorf - osobą prawną posiadającą pozostałe 20 proc. udziałów w tej spółce nową umowę nabycia ww. 20 proc. udziałów w Langendorf na zmienionych warunkach i rozwiązał poprzednio obowiązującą umowę.

Zgodnie z zawartą obecnie umową, przeniesienie własności 20 proc. udziałów w Langendorf na Wielton S.A. nastąpi w dniu zapłaty przez Wielton S.A. ceny nabycia tych udziałów, pod warunkiem zawieszającym zapłaty ceny nabycia do dnia 31 grudnia 2025 r.

Sprzedający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku niedokonania przez Wielton S.A. zapłaty ww. ceny nabycia w terminie sześciu miesięcy od wyznaczonego, ostatecznego terminu zapłaty.
0
Udostępniono
baza dostawcow

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

QualityHUB24
Zakłady Metalowe „Postęp” S.A.
BARIBAL Group
RABUGINO Sp. z o.o.
ANT Solutions Sp. z o.o.
PW TYREX Sp. z o.o.